کانسپت یا مفهوم :

کانسپت ایده ای اصلی و مرکزی است که در طراحی یا کل کالکشن دیده می شود . یک مفهوم یا کانسپت بیان کننده تفکر پشت یک طرح است و منبع طراحی شناخته می شود .می تواند خیلی برجسته و مشخص یا خیلی ظریف وزیرکانه در طرح ارائه شود.

جان گالیانو یکی از طراحان نابغه در ارائه کانسپت است ،او در طراحی هایش توجه ویژه ای به کشور ژاپن داشته و سه کالکشن با همین کانسپت ارائه داده است .

در سال 2007 سوین کالکشن با موضوع ژاپن را برای دیور طراحی کرد و از عنلصر مختلف کشور ژاپن از جمله کیمونو ،اریگامی و گل ایده گرفت . همچنین در این طراحی از لباس معروف کریستین دیور “new look”  تأثیر گرفته است.