این کارگاه مطالعه ای گروهی خواهد بود به سبک هنری .

در این دوره استاد و دانشجو با یک دیگر بر روی اثار کار خواهند کرد تا دانشجویان مهارت تجزیه و تحلیل آثار خود و دیگران را بدست آورند.

با این‌ مهارت دانشجویان امکان آن را خواهند داشت تا ایده های خود را خالص کرده و بدونه حاشیه و مستقیم بر روی ایده کار کنند.

کلاس به صورت عملی و تئوری انجام خواهد شد و همان هنگامی که دانشجویان بر روی کارهای خود کار میکنند استاد به مباحث تئوری  میپردازد.

مباحث تئوری عبارت خواهد بود از :

۱. گذری به فلسفه هنر

۲. تجزیه و تحلیل آخرین آثار هنرمندان معاصر جهان و پیدا کردن من کیستم در آثار آنان.

لوازم مورد نیاز جهت شرکت در کارگاه :

مداد سیاه hb b2 b8، زغال طراحی ، ماژیک یا آبرنگ

سه عدد عکس از مناظر شیراز که بتوانید خودتان را در قالب آن عکس ها به تصویر بکشید.

یک عدد پرینت رنگی از هر عکس و دو عدد سیاه و سفید.