• نگاهی گذرا به مفاهیم پایه ای فشن و آشنایی با مد مفهومی
  • طراحی و اجرای لباس با مواد دور ریخت و قابل بازیافت
  • طراحی و اجرای لباس حجمی صرفا با کاغذ و مقوا.

وسایل مورد نیاز برای جلسه دوم : هر نوع متریالی که در زندگی روزمره ما وجود دارد و لوازم دور ریز و دست دوم برای مثال لباس های استفاده شده، مواد دور ریز پلاستیک، چوب و هر چیزی دیگری  به اضافه کاتر، قیچی و چسب حرارتی و انواع چسب و وسایلی برای مونتاژ کردن متریالها باهم

لوازم مورد نیاز برای جلسه سوم : انواع کاغذ و مقوا و چسب و کاتر و سوزن ته گرد، کلیپس کاغذ، چسب حرارتی.