• سبک آوانگارد:

یک خلاقیت آزمایشی که عادت ها را متلاشی می کند یا آنها را پس می زند. آوانگارد به معنی هدایت و رهبری مرزهاست و در دنیای مد به سبکی که از زمان خود جلوتر باشد و با آزمایش و تجربه های مختلف خلق شود و یا از نظر تکنولوژی استفاده شده پیشرفته با شد ،گفته می شود . سبک آوانگارد مانع از در جا زدن صنعت می شود .

مد آوانگاردی که در راهروهای مد به نمایش گداشته می شود معمولا به گونه ای طراحی می شود که قابل پوشیدن باشد وبتوان آنها را در مغازه های خرده فروشی به فروش رساند ،به همین دلیل خیلی غیر عادی طراحی نمی شود.