باندانا :

باندانا یک تکه پارچه گره خورده بر دور سر، گردن یا بالای صورت است. این کلمه در زبان هندی به معنای گره زدن است که از طریق پرتغالی ها به زبان انگلیسی منتقل شده است . اغلب از پارچه های رنگ روشن برای محافظت در مقابل آفتاب وگرد و غبار استفاده می شود .علاوه بر آن برای پاک کردن عرق از روی صورت نیز کاربرد دارد.

باندانا توسط افراد مختلفی استفاده می شود : از جمله گاو چرون ها ، دزدان دریایی ، کشاورزان و اخرا اعضای گانگستر .